Разравят площадка с отпадъци до Червен бряг, районът е отцепен