Оферти от Белгия, Нидерлания и Русия за вратар на "Славия"