Експерт: Основният проблем на проекта в Рила е, че няма оценка на въздействието