7 км опашка от коли на „Кулата“, над 10 км – от камиони