Проф. Христина Вучева: Историческото решение за минимална работна заплата