Очаквам изискванията на стадиона да се спазват: Кралев