Индустриален капитал холдинг АД предлага по 0,0738 лв. дивидент на акция