Прокуратурата се зае със загробения боклук в Червен бряг