Прокуратурата се зае с опасните отпадъци край Червен бряг