Подготвят се нови договори за изпълнение на проект "Модернизация на жп линията София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец" - Управление и бизнес