Осем са кандидатите за строителен надзор на северния обходен път на Бургас - Управление и бизнес