Какво е състоянието на банковата ни система към края на май 2020 г.