Експерт: Дните на 100-доларовия петрол са в историята