Дигитализацията не може да скрие проблемите в образователната система