Държавните инвестиционни фондове се насочват към инвестиции в рисков капитал