Руската гимназия показа вкус, изпрати стилни дами и кавалери на бала