ЕС остава със затворени граници за САЩ, Русия и Турция