Възвръщане честните мощите на св. Иван Рилски Чудотворец – 1 юли