Делегация на депутати от Европейския парламент пристигна в Крим