По обходите на затворения Е-79 е ад, но изглежда нищо не може да се направи