1 юли 1905 г. Ражда се Теорията на относителността