Двама служители на ООН хванати на калъп с проститутка в служебна кола