Печалбата на банките с над 37% годишен спад до края на май