МЗ с 4 нови заповеди за удължаването на извънредната епидемична обстановка до 15 юли