Бюджетното салдо през първото полугодие се влошава с 1,7 млрд. лв.