МФ: Хазната още на плюс, но с 1,7 млрд. лв. по-малко от май 2019 г.