Фейсбук ще дава приоритет на информации с източник от първа ръка