Цветан Цветанов представя годишния си анализ пред 200 души