Учителите в София получиха 10 дни допълнителен отпуск