Печалбата на банките през май се сви с 37,5% на годишна база