Президентството: Няма и не се е провеждала процедура за помилване на лицето Петър Ненов