Приходите все още надвишават разходите на бюджета, но салдото се влошава