Какво значи отказът на Япония от доставки на американска ПРО!? Ще се раздели ли и Япония със САЩ?