Показателите на банковия сектор се свиват по всички направления