Една трета от компаниите у нас са имали предварителен кризисен сценарий