НАСА създаде огърлица, напомняща на хората да не пипат лицето си