Граждански върховен съд инициират пострадали от ЧСИ