Правя градска партия с мото - Не на лидерството: ЦЦ