Пътуваме за половин час от София до Радомир с модернизирана жп линия