Дела с обществен интерес, насрочени за разглеждане във ВКС до края на юли - §22 Новини