Тези индекси са във фаза на корекция първото полугодие