Eвросъюзът остава затворен за граждани на САЩ, Русия и Турция