Община Ловеч опазва водните змии при появата им в градска среда