Ангелкова: Очакваме повече туристи не само по морето, а и във вътрешността