Ако някой вкара гол, ще го целуваме цяла нощ и ден: Пената