Природният газ влиза в обхвата на Фонда за справедлив преход - Управление и бизнес