Путин превръща Русия в данъчен рай за ИТ фирмите - Пари и пазари