Уникални достижения: Невъзможното гмуркане на Ахмед Габр, който достигна 332 м дълбочина в Червено море