Тайната на хората, които никога не се обиждат и не се засягат