Павел Навущанов: Българските воини са всявали страх в сърцата на противниците и уважение в съюзниците ни